شرکت کاهنربا
کد کاربر
رمز
 

 

همکاران گرامی

دسترسی به فیلمهای آموزشی نرم افزار دیدگاه ازطریق فولدری به نام چارگون در share/other data/chargoon میسر می باشد:

W:\3-Other Data\0-CHARGOON فیلمهای_آموزشی_مکاتبات

همچنین دسترسی به نرم افزار دیدگاه، ازخارج از شرکت، باورود آدرس  http://84.241.43.72:90 در مرورگر اینترنت اکسپلورر میسر می باشد.

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>